Dáiddafoanda

Fra Dáiddafoanda kan det søkes om støtte til samarbeidsprosjekter og Ad hoc.

Dáiddafoandas samarbeidsprosjekter

Fondets midler kan brukes til å bevilge støtte til prosjekt der kunstgrenene er representert ved minst to av Samisk Kunstnerråds kunstnerorganisasjoner, eller brukes til samiske kunstneres tverrkunsteriske samarbeidsprosjekter representert ved minst to kunstgrener, eller samarbeidsprosjekt av samiske kunstnere og urfolkskunstnere. Det kan søkes om midler inntil kr.200 000.-. Det gis kun midler til prosjekter med oppstart i søknadsåret, og ikke til allerede påbegynte eller avsluttede prosjekter. Søkere kan ikke regne med å få fullfinansiert prosjekter gjennom Dáiddafoanda. Hvis hovedsøker søker med selskapsform så kan det kun søkes med enkeltpersonforetak.

Søknadfrist til samarbeidsprosjekter er 10.01 hvert år.

For mere informasjon se: Daiddafoanda vedtekter    Vi anbefaler deg å lese vedtektene før du søker

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

 

Ad hoc

Ad hoc-midlene er beregnet for faglig utvikling for søkerne. AD HOC-midlene skal gå til kortvarige prosjekter der kunstnerne ikke har hatt mulighet til å søke om andre midler. AD HOC-midlene er ment å skulle hjelpe kunstnere som på kort varsel får tilbud om å delta på festivaler, konserter, utstillinger, kurs etc. Alle enkeltmedlemmer i kunstnerorganisasjonene som er medlemmer av Samisk Kunstnerråd kan søke om AD HOC midler. Hvis medlemmer søker med selskapsform så kan det kun søkes med enkeltpersonforetak. Det kan søkes om midler med inntil kr. 25 000,- Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen 4 måneder etter søknadsfristens utløp
AD  HOC midler kan søkes 4 ganger i året, 10.01, 10.04, 10.06 og 10.09.

 

For mere informasjon se: Daiddafoanda vedtekter pdf   Vi anbefaler deg å lese vedtektene før du søker

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

 

Rapportering

Er du tildelt midler, så kan du laste ned rapportskjema og sende det på e-post til stip@samidaiddar.no eller med post til adressen Dáiddafoanda, Boks 23, N-9735 Karasjok.

RAPPORT SAMARBEIDSPROSJEKT ELLER AD HOC PDF

RAPPORT SAMARBEIDSPROSJEKT ELLER AD HOC DOCX