Tildelte midler

Stipendutvalget for Sametingets kunstnerstipend har i desember 2018 tildelt stipendmidler for 2019

Pressemelding Sametingets Kunstnerstipend 2019

Dáiddafoanda har tildelt midler til følgende prosjekter:

DÁIDDAFOANDA MIDLER TILDELT SEPTEMBER 2018

Sametingets kunstnerstipend har tildelt midler til følgende:

SAMETINGETS KUNSTNERSTIPEND TILDELT I 2018

Jorgalandoarjja utvalget har tildelt midler til følgende oversettelser og produseringer:

JORGALANDOARJJA TILDELINGER 2018