Formål

Samiske Komponister / Sámi Komponisttat er en faglig organisasjon for samiske komponister.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes faglige, sosiale, økonomiske, ideelle interesser og rettigheter.

Dette gjør vi ved bl.a. å engasjere oss i nettverksbygging med kulturinstitusjoner. Vi søker å bidra til å utvikle institusjonsoppbygging av samiske utdanningstilbud innen musikk. Mange av SKs medlemmer er representert i forskjellige musikalske utvalg og styrer, blant annet; Sametingets stipendstyre, fagkomite for sametingets kunstnerstipend, SDR styret, Riksscenen, Sami Music Awards, Kunstneres og forfatteres vederlagsfond. I tillegg arrangerer SK seminarer og konferanser som bidrar til å styrke kompetansen til våre medlemmer. SK aspirerer til å være en sentral premissleverandør i utformingen og utviklingen av samisk kulturpolitikk og kulturliv.