Styret

styreleder Karen Anne Buljo
nestleder Ola Stinnerbom
styremedlem Andreas Holtung
styremedlem Dan Jåma
styremedlem Inga Ravna Eira
styremedlem Kari Heimen