Styret

styreleder Klemet Anders Buljo
nestleder Lene E. Westerås
styremedlem Marit Anne Hauan
styremedlem Bernt Bjørn
styremedlem Karen Anne Buljo
styremedlem Dan Jåma