Oversettelse av samisk litteratur

Hensikten med NORLAs oversettelsesstøtte er å bidra til at flere norske verk oversettes, utgis og distribueres i utlandet. NORLAs styre vedtar kriterier for NORLAs oversettelsesstøtte, […] - Read More

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA https://www.norden.org/no/news/kulturinitiativet-nordic-bridges-utsettes-til-2022 Home I am working for Samisk Forfatterforening (Sami Authors organization) with the project Nordic Bridges, Canada, 2022. Due to […] - Read More

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA https://www.norden.org/no/news/kulturinitiativet-nordic-bridges-utsettes-til-2022 Home Jeg jobber for Samisk Forfatterforening med prosjektet Nordic Bridges, Canada, 2022. I den forbindelse så behøver jeg informasjon […] - Read More