Samisk Forfatterforening (SGS)

Samisk Forfatterforening ble etablert den 17.11.1979. I interimsstyret ble Nils-Aslak Valkeapää (Áillohas) valgt som leder. Første årsmøte ble holdt i Gáresavvon, og 13 forfattere kom på møtet. SGS har fra begynnelen av hatt klare mål om hvordan fremme samisk litteratur.

SGS Starter opp                                                                           SGS i Paris 2011
                 
Foto: Thomas Marainen                                                              Foto: Privat

SGS i Tråante 2017                                                                        SGS i Frankfurt 2019
                 
Foto: Gudrun Eliissá Eriksen Lindi                                               Foto: Sabine Felber