Samisk Forfatterforening (SGS)

Noen av Samisk Forfatterforeningens medlemmer, i Harstad.
Foto: Susanne Hætta