Juoigiid Searvi/Joikernes forening sin årsmøte 2021 uttalelse angående Tromsø Universitet sin håndtering av joikearkivet.

Årsmøtet i Joikernes forening ber om at stillingen som Ola Graff har besittet lyses ut så snart som mulig. Etter Joikernes Forening sitt syn er det særdeles viktig at Universitetet i Tromsø fortsatt ivaretar joikearkivet. Dette arkivet er viktig og samfunnsnyttig, som burde gjøres allment tilgjengelig og særlig det samiske samfunnet bør ha det i rekkevidde.

Joikernes forening har i en årrekke vært i dialog med Tromsø Universitet om hvordan finne en best mulig måte å administrere joikearkivet, slik at samfunnet kan få nytte av det, men etter den informasjon vi har så er det ennå ikke kommet fram til en rimelig løsning på fremtidig administrering. Dette er en viktig oppgave som ikke bør settes settes på vent.

Joikearkivets administerering er en stor sak som også berører andre samlinger i hele norden hvor joik er arkiverte, og Joikernes forening er i samarbeid med Tromsø Universitet med i nettverket i de nordiske landene, for sammen å finne en løsning på denne administrative utfordringen.

Kontaktinformasjon: Styreleder Karen Anne Buljo, tlf 46852630