NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA

https://www.norden.org/no/news/kulturinitiativet-nordic-bridges-utsettes-til-2022

Home

Jeg jobber for Juoigiid Searvi med prosjektet Nordic Bridges, Canada, 2022. I den forbindelse så behøver jeg informasjon om dere.
Språk: Dere velger selv hvilket språk dere bruker i presentasjonen. Juoigiid Searvi får det oversatt til engelsk.

Bilde, Bilder: Du legger ved et eller to bilder. De bildene bruker vi når jeg skal presentere dere inn mot Canada konseptet. Du må huske å skrive fotografens navn.

CD: har du utgitt CD. Har du ellers vært med på joike utgivelser av noe slag (CD, Spotify osv). Hvis du har linker til lydfiler så sett de gjerne med.

Hvilke scener har du vært på som du ønsker å fremheve. Samisk Grand Prix også videre.
Hvilke scenetyper, sammenhenger/konsepter kan du tenke deg å fremføre joik?

Biografi, info om deg: Vanlig informasjon, navn, hvilke områder du er fra.

Jeg jobber også for Samisk Forfatterforening i forhold til Canada festivalene, så hvis du har noen du kjenner i Samisk Forfatterforening og kan tenke deg å jobbe sammen med på scenen ilag så kan du gjerne komme  med ønske så kan vi finne ut av det.

Til opplysning: Dette er kun førstegangs informasjon, jeg kommer med detaljerte informasjoner etter hvert.
Jeg er i nærmeste dialog med styret i Juoigiid Searvi. Vi har drøftet at vi kunne holdt årsmøte i Canada neste år.
Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette så kan du skrive til Samiskkunstnerråd så skal jeg svare så godt jeg kan.

Juoigiid Searvi
Karen Anne Buljo, tlf. 46852630