Open Call for Juoigiid Searvvi sine medlemmer

SGS og SDR og Sámediggi inviterer Juoigiid Searvvi medlemmer å komponere joik til antologien som foreløpig har tittelen: «Čális Fal!»
Den inneholder tekster forfattet av «Čális Fal!» deltakere.
Denne antologien trykkes på samisk, men forhåpentligvis får vi oversatt denne til engelsk.

Vi inviterer juoigiid searvis medlemmer til å komponere luohti, leud eller vuollie. Dere kan Dere kan bidra med tre forslag.
Forslag sendes til : karenannebuljo@calisfal.no
Innsendingsfrist : 01.08.21

Honorar er 10 000 kr til vinneren.

Juryen består av Čális fal styret og styret i Juoigiid Searvi