Enige om kunstneravtalen for 2023

Sametinget har fredag 14.oktober sluttført kunstnerforhandlinger for 2023 med Samisk kunstnerråds forhandlingsutvalg. Partene er enige om en totalramme for 2023 på 10 092 000 kroner, en økning på 1 million kroner i forhold til vedtatt kunstneravtale for 2022.

Les mer