Foreslå bøker til Nordisk Råds litteraturpris 2023

Tiden nærmer seg for å foreslå original skjønnlitterære bøker på samisk for voksne til Nordisk Råds litteraturpris 2023. Skjønnlitterære bøker i denne forbindelse er poesi, prosa og drama.

Styret i Samisk Forfatterforening (SGS) ber forlagene og andre foreslå bøker skrevet på samisk og sende en bok, av hver tittel,som er foreslått, direkte til hvert medlem i nomineringskomiteen for SGS.

Frist: 01.11.2022

SGS nammadanlávdegotti lahtut / Medlemmene i nomineringskomiteen for SGS:

Gudrun Eliissá Eriksen Lindi

Bieskkángeaidnu

9730 Karasjok

Mail: gudrun.lindi@trollnet.no

Kirsi-Máret Paltto

Postboks 15

9735 Karasjok

Mail: kirsi@abc-company.no

Lea Simma

Ejdergatan 18

S . 96233 Jokkmokk

Mail: lea@tjallegoahte.se