• Joik

Domna
Khomyuk

  • Moderne joik
  • Leu’dd/Luv’dd
  • Livđe
  • Luohti
  • Tradisjonell joik
  • Vuelie
  • vuolle
  • Joikepoet
Domna Khomyuk
Land
Den russiske føderasjon
Språk
Russisk
Age
70 years old
Domna Khomyuk
Land
Den russiske føderasjon
Språk
Russisk
Age
70 years old

Medlemsorganisasjoner:
  • Juoigiid Searvi (JS)