Synnøve Persen vennskapsforening

Interimstyret har den 20.01.21 etablert Synnøve Persen ustitvuođa searvi – vennskapsforening.
Interimstyret består av: Lill-Tove Ottesen, leder, Riinakaisa Laitila og Gry Ingebretsen.

Foreningens formål er å ivareta og fremme interessen for Synnøve Persens kunst, ved å:

a.      Arrangere kunstutstillinger
b.      Holde medlemsmøter
c.       Kjøpe inn kunst til vennskapsforeningens egen samling
d.      Leie ut kunstverk av vennskapsforeningens egen samling til institusjoner og bedrifter.

Medlemskap oppnås ved å betale kontingent som er på 200,- for enkeltmedlemmer pr år og 1000,-for bedrifter.
Kontonummer er 4612 40 80304

Medlemmer har fri adgang til foreningens arrangementer