Årsmøteuttalelse angående Nordnorsk Kunstmuseum

Årsmøteuttalelse angående Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) er et museum i dyp krise, uten direktør og med et styre som mangler tillit i befolkningen, blant kunstnerne og blant egne ansatte.
Samisk Kunstnerforbunds årsmøte 2021 mener på denne bakgrunn at utdelingen av Savioprisen bør flyttes til en institusjon som nyter tillit både hos kunstnerfellesskapet og befolkningen i Sápmi.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbunds årsmøte 2021 støtter Lásságámmis og Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlingers, vurderinger med hensyn til ikke å låne ut verk av Áillohaš/Nils-AslakValkeapää til museets planlagte utstilling slik situasjonen er nå.
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbunds årsmøte 2021 oppfordrer det sittende styret for NNKM å fratre sine verv. Bare på den måten kan man igjen starte det møysommelige arbeidet med å bygge ny tillit til Nordnorsk Kunstmuseum.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbunds Årsmøte av 24.april 2021