Årsmøteuttalelse angående Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum

Årsmøteuttalelse angående Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum

I Kulturdepartementets forslag til Museumsmelding, og meldingas kapittel Kunst i Nord, går det frem at departementet ønsker å bidra til utvidet areal for Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD) i Karasjok, for å gi bedre plass til Samisk kunstsamling og til visning av samlinga. Vi etterlyser bruken av begrepet Sámi Daíddamusea/Samisk Kunstmuseum i meldingas tekstgrunnlag, og oppfordrer på det sterkeste Stortingets Familie- og kulturkomité til å få klarere frem at det er et Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum man ønsker å få realisert.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund støtter arbeidet med å få etablert og å bygge Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum samkoordinert med SVD, med tilstrekkelig areal, med et eget autonomt styre med kunstfaglig representasjon samt egne kunstfaglige ansatte som skal formidle og forvalte kunsten ved det framtidige Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum.
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund ser frem til å bidra konstruktivt med kompetanse og nettverk i den videre prosessen.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbunds Årsmøte av 24.april 2021