ÅRSMØTEUTTALELSE OM SÁMI DÁIDDAMUSEA / SAMISK KUNSTMUSEUM

 ÅRSMØTEUTTALELSE OM SÁMI DÁIDDAMUSEA / SAMISK KUNSTMUSEUM. 22.APRIL 2022

Årsmøtet i Sámi Dáiddačehppiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund, oppfordrer til intensivering av arbeidet med realisering av et autonomt samisk kunstmuseum.

Norsk Kulturråd startet innsamling av samisk duodji, tradisjonelt samisk kunsthåndverk, i 1974. I perioden 1974-78 ble ordningen utvidet til også å omfatte dáidda, samisk billedkunst.

Sámi Dáiddačehppiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund, satte Samisk Kunstmuseum på dagsorden for første gang i 1992. På det tidspunktet var allerede 500 verk innkjøpt. Det brukes store offentlige midler på innkjøp av samisk kunst, og mange flere verk fortjener innkjøp.

Vi skriver nå 2022 og samlingen på over 1500 kunstverk og samisk kunst etterspørres på mange små og store kunstarenaer internasjonalt. Det finnes fortsatt ikke en egen arena for visning og formidling av, eller forskning på, denne omfattende samlingen. Samlingen har for få ansatte til å kunne dekke den stadig økende etterspørselen etter utlån av samisk kunst. Kunstsamlingen er meget viktig og har et stort potensiale både for samiske kunstnere, for samisk kultur og for hele verden for øvrig.
Samisk Kunstmuseum NÅ!!!