John Savio-prisen 2019 tildeles Aage Gaup

John Savio-prisen er på 150 000 kr og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum. Prisen deles ut annethvert år og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens arbeid.

John Savio-prisen kan tildeles kunstnere med samisk bakgrunn og identitet som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Prisen er tidligere tildelt Geir Tore Holm og Britta Marakatt-Labba.

Aage Gaup (b. 1943) er en samisk skulptør, billedhogger og grafiker bosatt i Karasjok i Finnmark. Han studerte skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim 1972–1978 og har særlig utmerket seg gjennom sitt arbeid med skulpturer i tre. Aage Gaup har arbeidet med monumentale skulpturer og utsmykkinger av bygg som Bodø lufthavn, Finnmark fylkeskommune, Vadsø og Kautokeino kulturhus. Han har også arbeidet med scenografi for film og teater. Gaup er en av grunnleggerne av den betydningsfulle kunstnergruppen Máze, etablert i 1978 og kjent for sine kunstverk og sin politiske aktivisme.

Juryen for 2019 har bestått av Geir Tore Holm og Matti Aikio fra Samisk Kunstnerforbund, samt Charis Gullickson fra Nordnorsk Kunstmuseum. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Aage Gaup er kjent for sin solidariske holdning, deltakelse og hjelpsomhet (…) Gjennom en solid håndverkskyndighet og materialforståelse har han i sitt arbeid sammenføyd personlige, politiske og poetiske elementer til et helthetlig uttrykk i skulptur, bilde, installasjon og scenografi. Som motivasjon for tildelingen av John Savio-prisen 2019 vil juryen særlig framheve Aage Gaups seneste utstilling Dološ giella – ođđa hápmi ja báhtareaddjit/Gammelt språk – ny form og flyktninger i Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst, Kárášjohka høsten 2018.»

Prisen vil bli delt ut under et åpent arrangement ved Nordnorsk Kunstmuseum i september. Prisutdelingen markerer også åpning av en presentasjon av Aage Gaups kunstnerskap i Nordnorsk Kunstmuseum.

Se kunstfond.no for mer informasjon.

Kontaktinfo
Billedkunstneres Hjelpefond: Kommunikasjonsrådgiver Marius Meli / marius.meli@kunstfond.no  / T: 478 68 692
Nordnorsk Kunstmuseum: Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Rydland / kjetil@nnkm.no/ 951 76 509