Nye æresmedlemmer i Sámi Dáiddačehpiid Searvi- SDS

Årsmøteuttalelse fra Sámi Dáiddačehpiid Searvi – Samisk kunstnerforbunds årsmøte 2019:

I det året da vår organisasjon feirer 40-årsjubileum ønsker Sámi Dáiddačehpiid Searvi -Samisk kunstnerforbund SDS å hedre tre av våre medlemmer med æresmedlemsskap.

Synnøve Persen var med på å danne vår organisasjon i 1979, og hun, Ingunn Utsi og Annelise Josefsen ble utropt som æresmedlemmer på SDS årsmøte i jubileumsåret.

Persen, Utsi og Josefsen har bidratt til å arbeide fram hele fundamentet for vår organisasjon, og har lagt ned svært mye tid og krefter i organisasjonsarbeidet for SDS gjennom alle år.

Alle de tre nevnte har arbeidet trofast som styreledere, styremedlemmer eller i andre styrer og råd, med prosjekter, økonomi og samarbeid med andre organisasjoner. De har alle tre vært førende i å utvikle organisasjonen til det den er i dag.

Et av de arbeidskrevende prosjektene som kan trekkes fram er Kunstskolen i Karasjok, der både Synnøve Persen, Ingunn Utsi og Annelise Josefsen har brukt mange av sine ressurser på å få en av SDS sine store ideer til å bære frukt.

Samtidig som de tre kunstnerne har brukt tid på organisasjonsarbeid, har de virket som visuelle kunstnere. Alle tre har sterke kunstnerskap bak seg, og er stadig aktive og aktuelle på den samiske, nasjonale og internasjonale kunstscenen.

Vi i SDS er stolte over å ha disse tre kunstnerne som medlemmer i vår organisasjon, og glade for at nye generasjoner av kunstnere har slike forbilder.

Alta, 28. 04. 2019