Lykkeønskninger til Niviaq Korneliussen og Kalaallit Atuakkiortut

SGS årsmøte gratulasjoner til  31-årige Niviaq og Kalaallit Atuakkiortut med litteraturprisen!

SGS 22.-24.04.2022 ønsker til lykke med Nordisk Råds litteraturpris, som Niviaq Korneliussen mottok for romanen Naasuliardarpi, og som Niviaq selv har oversatt til dansk: Blomsterdalen (på samisk: Lieđđeleahki). Boka er også oversatt til norsk. Hennes første roman Homo Sapienne ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2014.
Kalaallit Nunaat (Grønland) vinner denne prisen for første gang. Det er en stor ære for Kalaallit Atuakkiortut, forfatterforeningen i Kalaallit Nunaat, og også en stor ære for Kalaallit Nunaats og verdens urfolkslitteratur.

Boka viser at Kalaallit Nunaat – som andre urfolksområder – har forfattere med et høyt kunstnerisk nivå. Den 32-årige forfatteren Niviaq Korneliussen har skrevet en viktig bok om urfolksungdom på leting etter egen identitet. Bokaomhandler årsaker til sårbarhet i deres samfunn – og i mange andre urfolkssamfunn, som alkoholmisbruk og selvmord.

Samtidig beskriver boka kjærlighet og vennskap. SGS er glad for at det samiske forlaget Davvi Girji skal oversette boka til samisk og utgi den.
SGS gjør oppmerksom på at det i 2021 var nøyaktig 30 år siden Nordisk Råds litteraturpris ble tildelt samiskspråkligeforfatteren Áillohaš, Nils Aslak Valkeapää, for boka Beaivi, Áhčážan (Solen, Min Far), DAT forlag, 1988.
På vegne av samefolket vil SGS uttrykke glede sammen med Kalaallit Nunaats forfattere: Vi er veldig stolt over at Niviaq Korneliussen mottok prisen.