NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA

NORDIC BRIDGES 2022 – CANADA
https://www.norden.org/no/news/kulturinitiativet-nordic-bridges-utsettes-til-2022

Home

Jeg jobber for Samisk Forfatterforening med prosjektet Nordic Bridges, Canada, 2022. I den forbindelse så behøver jeg informasjon om dere.
Språk: Dere skriver enten på samisk eller engelsk.  Samisk Forfatterforening Searvi får det oversatt til engelsk.
Bilde, Bilder: Du legger ved et eller to bilder. De bildene bruker vi når jeg skal presentere dere inn mot Canada konseptet. Du må huske å skrive fotografens navn.

Bøker, Lydbøker: Har du utgitt bøker, lydbøker. Legg gjerne ved lydfiler hvis du har.
Har du utgitt bøker for barn, ungdom eller voksne. Har du deltatt på festivaler med dine bøker. Utgitt på antologier? Har du mottatt stipend som du ønsker å nevne? Har du kanskje blitt nominert til noen priser? Vunnet noen priser? Fortell.

Biografi/Informasjon om deg: Vanlig informasjon, navn og hvilke områder du er fra.
Jeg jobber også for Juoigiid Searvi i forhold til Canada festivalene, så hvis du har lyst til å jobbe sammen med en joiker på scenen så kan du gjerne komme med ønske så kan vi finne ut av det.

Til opplysning: Dette er kun førstegangs informasjon, jeg kommer med detaljerte informasjoner etter hvert.

Jeg er i nærmeste dialog med styret i Samisk Forfatterforening. Vi har drøftet at vi kunne holdt årsmøte i Canada neste år.
Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette så kan du skrive til Samiskkunstnerråd så skal jeg svare så godt jeg kan.

 

Karen Anne Buljo
Fagligvegleder, 46852630