Samisk Kunstnerkonferanse i Alta den 22.-23.11.22

Samisk Kunstnerkonferanse blir avholdt i Alta 22.-23.11.22. På Scandic Hotell.

Temaer på årets konferanse blir:

Samiske kunstneres roller i riksmedia og andre plattformer

–         NRKSápmi, Ávvir og andre medier

Samisk Kunst ut i verden

Samisk Kunstutdanning

Refleksjoner fra SGS om Čális Fal!

Kulturinnslag med hovedvekt på joik og litteratur

Paneldebatt hvor alle kunstgrener er med

Faglige parallelle kurs:

Tono, Kulturanken, Søknadsjubel med fokus på kunst

Påmelding og mer informasjon kommer senere

 

Hilsen arbeidsgruppen

Juoigiid Searvi og Sámi Girječállid Searvi