Kurs med Wolfgang Plagge

Vi kjører videre med kursing av medlemmer i høst, denne gang blir tema arrangering for orkesterinstrumenter.  Vi har vært så heldige og fått med oss Wolfgang Plagge som kursleder første helga i november.
Plagge vil ta utgangspunkt i våre egne medbragte arbeider og bruke dette som plattform for kurset.

Det er ønskelig at vi har med noter på arbeidet vårt, men det vil også funke med opptak. Vi vil da få en innføring i hva som kan fungere og hvordan vi kan arrangere for orkesterinstrumenter i vårt eget virke.

Kursets innhold:

Presentasjon av studentene og fremvisning av egne medbrakte arbeider
Krasjkurs i instrumentlære (med eksempler og partiturer)
Med utgangspunkt i egne arbeider ser vi på mulige instrumentale utvidelser og orkesteridiomatikk
«hjemmelekse»: skrive et kort orkesterverk etter kriterier gitt kursdagen
Kurset holdes lørdag og søndag 5.-6.november i Oslo.

Vi ser også for oss muligheten til å kjøre et oppfølgerkurs på dette over nyttår. For bedre utbytte av kurset vil det være flott å få en oppfølging med gjennomgåelse av hjemmeleksa og gå videre med utgangspunkt i dette. Retningen for oppfølgingshelgen kan vi være med på å velge selv. Eksempelvis kan vi se på komponistens rolle – tradisjonsbærer og kreativ fornyer, betydningen av STILLHET som lydkilde i store ensembler, effektiv orkestrering etc.