ETABLERE MENTORORDNING

SK planlegger å etablere en mentorordning der medlemmer kan søke om inntil 10 timer med mentorveiledning for videreutvikling. Søker definerer selv fokusområde og kan komme med innspill om ønsket mentor som så plukke ut i samråd med SK styret. SK ser for seg at 3 medlemmer vil kunne benytte seg av ordningen per år.