Klangen før fela, 27-29 januar 2023 Riksscenen i Oslo

Norsk Lur og Bukkehornlag, Norsk Kvedarforum, Norsk Langeleikforum, Norsk Munnharpeforum, Juoigiid Searvi i samarbeid med Riksscenen arrangerer kurs, instrumentmakertorg, foredrag og konserter fra 27.01 til 29.01 på Riksscenen i Oslo.

Se Klangen før fela program 2023  for mer infromasjon.