Samisk Kunstnerråd

Samisk Kunstnerråd (SDR) er en organisasjon som Samiske kunstnermedlemsorganisasjoner stiftet i 1987. Formålet er å fremme god og allsidig samisk kunst. Samisk Kunstnerråd fungerer som et rådsorgan for 6 medlemsorganisasjoner, som representeres av joikere, filmarbeidere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og komponister fra fire land. SDR skal arbeide for å fremme medlemsorganisasjonenes økonomiske og kunstpolitiske interesser, og skal forvalte støtteordninger for samiske kunstnere og institusjoner. SDR får økonomisk støtte fra Sametingene i Norge, Findland og Sverige og Nordisk Minsterråd.