HVOR ER SAMISK KUNSTMUSEUM?

Visste du at det ikke finnes noe Samisk Kunstmuseum?
Men at det finnes over 1300 verk av samiske kunstnere som er innkjøpt av Sametingets innkjøpskomite? Disse verkene står lagret i et 50 kvadratmeter stort kunstmagasin i Karasjok.

Vi trenger et Samisk Kunstmuseum nå!

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund har gjennom tiår jobbet for å få realisert Sámi  Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum. Nå er prosessen i gang på ny og SDS er optimistiske på den samiske kunstens vegne!

Kulturdepartementet har nå, gjennom sitt mandat i Sametinget, vedtatt at Samisk Kunstmuseum skal lokaliseres i Karasjok som nybygg ved Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlingers (SVD) lokaler.
Selv om SDS er svært positive til utviklingen, ser vi også utfordringer og viser til vår årsmøteuttalelse.

SDS pressemelding av 22.juni 2021
Samisk kunst er på fremmarsj – det er et godt tegn. Det er svært gledelig at innkjøpsordningen for samisk kunst i år har mottatt ekstra midler for innkjøp til Sámi Dáiddamusea / Samisk
Kunstmuseum, som nå er under prosjektering. Lokasjon av museet er Karasjok. SDS ser frem til å bidra konstruktivt med kompetanse og nettverk i den videre prosessen for å få til en raskest mulig realisering!

SDS er glad for at Savio-prisen 2021, tildeles Keviselie / Hans Ragnar Mathisen. Vi kan nå se frem til prisutdelingen som dette året er flyttet fra Nordnorsk Kunstmuseum til Tromsø Kunstforenings lokaler og lagt til åpningen av prisvinnerens store separatutstilling den 18.september. Savio-prisen, den viktigste kunstprisen for det samiske kunstfeltet, vil om få år, kunne deles ut fra Sámi Dáiddamusea / Samisk Kunstmuseum!

ÅRSMØTEUTTALELSE OM SÁMI DÁIDDAMUSEA/SAMISK KUNSTMUSEUM, 24.APRIL 2021

I Kulturdepartementets forslag til Museumsmelding, og meldingas kapittel Kunst i Nord, går det frem at departementet ønsker å bidra til utvidet areal for Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD) i Karasjok, for å gi bedre plass til Samisk kunstsamling og til visning av samlinga. Vi etterlyser bruken av begrepet Sámi Daíddamusea/Samisk Kunstmuseum i meldingas tekstgrunnlag, og oppfordrer på det sterkeste Stortingets Familie- og kulturkomité til å få klarere frem at det er et Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum man ønsker å få realisert.

Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund støtter arbeidet med å få etablert og å bygge Sámi Dáíddamusea/Samisk Kunstmuseum samkoordinert med SVD, med tilstrekkelig areal, med et eget autonomt styre med kunstfaglig representasjon samt egne kunstfaglige ansatte som skal formidle og forvalte kunsten ved det framtidige Sámi Dáiddamusea/Samisk Kunstmuseum.
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Samisk