Prosjekter

Seminar for medlemmer på Sommarøy:

SK arrangerer et seminar for sine medlemmer på Sommarøy i perioden 28-30. september. Seminaret finansieres via midler fra Samikopiija og SKFV-fondets årlige tildelte midler. Til årets seminar er NOPA og Norsk Kkomponistforening invitert for å snakke om deres organisasjonsarbeid, kulturpolitikk etc. Hensikten med invitasjonen er å knytte samarbeidsflater med organisasjonene og hvordan SK i større grad kan bli en aktør for sine SK medlemmers faglige interesser. Del 2 av seminaret vil bestå medlemmers presentasjoner av egne prosjekter, hvordan de jobber med komposisjon etc. Det er også satt av tid til et medlemsmøte hvor styret og medlemmene diskuterer veien videre for SK, kriterier for medlemskap, osvetc.

 

Sami Music Week

SK har samarbeidet med Audioland om program i Sami Music Week i Alta ved to anledninger. Ii 2016 bidro vi med midler til fagseminar avholdt på UiT, samt til priser i tre kategorier. Under arrangementet i SMW 2018 arrangerte SK en konsert med SK- medlem Kari Heimen. Vi bidro også med prisen til «Åårets komponist» som ble tildelt Elin Kåven. SK’s deltakelse i SMW 2019 vil bli avklart i siste kvartal 2018.

Valgfag i samisk musikk ved UiT

Fakultetsstyret ved Kunstfaglig fakultet ved UiT vedtok i møte 23. mars 2018 å opprette valgfaget MUS-2812 Samisk musikk for Musikkonservatoriets studenter. Dette emnet er et resultat av SK’s initiativ overfor UiT. Arbeidet med å utforme emnet tok til i 2016.